Промяната зависи от всички нас!!!

На 6 ноември предстои провеждането на първия извоюван от народа референдум (не спуснат от политическата класа), за когото се подписаха над 600000 български граждани. Разбира се, значението му по националните медии силно се неглижира или се представя просто като референдума на Слави. Но не, това не е референдума на Слави, а на всички нас. Това […]