Стани автор

Имате написани статии, анализи, коментари или публицистика, която искате да споделите със света? Тук сте на правилното място! Можете да станете автор и да се присъедините към нашия екип като публикувате Ваш авторски труд на сайта.

Поради зачестилия интерес за публикуване на авторски статии и с цел да подължим да предлагаме възможно най-качествено и релевантно съдържание, считано от 16/10/2018г., процеса за публикуване на статии се променя по следния начин:

1. Преди да напишат статия, читателите отправят запитване на [email protected]. Запитването е свободен текст, но трябва да включва темата на статията и примерно заглавие.

2. При получено одобрение, читателят подготвя чернова версия на статията, която отново изпраща на горепосочения имейл адрес. При получено одобрение, читателят се регистрира на сайта и публикува своята статия.

Важно! Насоки за получаване на бързо одобрение за публикуване на статия:

Статията трябва да е с дължина минимум 700 думи (няма горна граница) и да е интересна и полезна за читателите на походът. Статията трябва да е увлекателна и да поставя конкретен проблем и да показва възможни начини за решението му. За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване на сайта.

Поради зачестилия брой регистриране на потребители на сайта, които изпращат статии без те да отговарят на горепосочените критерии, с цел подобряване на качеството на предлаганото съдържание, считано от 15/08/2019г., регистрацията на нови потребители на сайта е временно преустановена и става единствено след одобрение на администратор.