икономика на споделянето

Икономика на споделянето или как се продават споделени стоки и услуги

Икономиката на споделянето или т.нар. „on-demand / sharing/ trust / collaborative economy“ e съвременно явление в нашето общество, разпространило се с развитието на мобилните и интернет устройства. Тази тип икономика предполага ефективно съвместно оползотворяване  на свободните ресурси – продукти или услуга. Например, ако някой не се нуждае от определено благо, той може да го сподели […]

Read More →