профили според Диск теорията

Пълноценното общуване – мит или реалност

Share this post on:

Имали ли сте трудности при общуването с колеги, с приятели, с роднини? Конфликтите нарастват, а вие не откривате реалната причина за възникването им. За вас причина няма, но да, тя наистина съществува. Имате желание да зарадвате хората до вас, опитите ви обаче все са неуспешни. Аз преминавах през същия етап в живота си докато не открих т.нар. DISC теория. Американският психолог Уилям Марстън обяснява поведението и реакциите на хората като зависими от възприемането на обкръжаващата ги среда. Чрез разработване на тест той измерва четири важни фактора, които са важни за определяне на личностните черти – Доминантност, Влиятелност, Постоянство и Съобразяване (Dominance, Influence, Steadiness and Compliance, DISC). Притежаваните личностни черти определят личността – Командир (Controller), Поощрител (Promoter), Поддръжник (Supporter), Анализатор (Analyser).

В процеса на моето обучение съм разучавала различни теории за поведението, различията в характера и отношенията между хората. DISC теорията, съответно разработените профили според теорията, обаче ми дава най-точна представа за хората около мен, за реакциите им в различни ситуации. Над един милион души годишно разчитат на DISC инструмента за оценяване, за подобряване на семейните взаимоотношения, сплотяване на екипа, както и възприемане на заобикалящата среда.

Чрез отговаряне на серия от въпроси получаваме пълна картина за личността и поведението, на нас самите, на наши роднини, приятели и колеги. DISC профилите ни помагат да идентифицираме както собствените си нужди, силни и слаби страни, така и тези на хората около нас.

Проучвайки собствените си личностни черти, имаме възможността да се научим как да общуваме пълноценно с онези, които считаме за различни. Чрез DISC профилите се измерва моделът на поведение, а не нивото на интелигентност, психичното здраве или ценностната система.

Командир: При общуване с представители на “D” профил бъдете точни и директни, фокусирайте се върху разговора. Предотвратете използването на обобщения, не повтаряйте казаното вече от вас. Съсредоточете се върху решенията, а не върху проблемите.

Поощрител: При общуване с представители на “I” профил споделяйте вашия опит, никога не ги прекъсвайте. Дайте им време да говорят и да задават въпроси, фокусирайте се върху позитивите и не ги натоварвайте с детайли.

Поддръжник: При общуване с представители на “S” профил бъдете любезни, дружелюбни, изразявайте интерес към тях. Кажете им какво очаквате от тях, не бъдете агресивни или груби.

Анализатор: При общуване с представители на “C” профил се съсредоточете върху фактите и детайлите, не показвайте емоционалност. Бъдете търпеливи и дипломатични.

А какъв е Вашия профил? Попълнете тази кратка анкета, за да разберете към кой профил принадлежите Вие!

Общувайте помежду си, споделяйте, бъдете себе си!


Използвана литература:
DiSC® profile.
What is DISC? The DISC test, DISC personalities and DISC assessment.
Когато графиките говорят, мениджърите вземат успешни решения.

Leave a Comment