Юлика Новкова

Юлика Новкова: „Личният бизнес треньор учи хората „Как“ – да искат, да могат и да бъдат.“

Share this post on:

Здравейте, Юлика. Моля да се представите за читателите на „Походът”

Здравейте, благодаря за поканата! „Походът“ е силна метафора за онова, което представлява пътят на живота – успех на проекта! Казвам се Юлика Новкова и съм личен бизнес треньор и бизнес психолог. Основател съм на бранда Juls’ Psychology. Управлението на собствен бизнес е професия и начин на мислене. Този тип избор на живот променя ядрото на личността. Аз съм партньорът, който учи човек как да се справя с тази промяна вътре и извън себе си в „похода“ към успеха.

Какво е да си личен бизнес треньор?

Да бъдеш личен бизнес треньор означава да подлагаш преценката си непрекъснато под съмнение, да си критичен и взискателен към себе си.

Как точно решихте да се занимавате с личен бизнес тренинг?

През 2014 – 2015г. започнах да търся онази комбинация от думи, която най-добре описва какво правя:

Бизнес психолог, който във формат 1:1 тренира хората „как“.

Да искат, да могат и да бъдат.

Всичко налично на пазара ме ограничаваше и слагаше в рамки, които работеха и все пак – не бях аз. Намерих и възприех своя модел – „Личен бизнес треньор“ и това се превърна в моя втора кожа в начин на мислене и на живот.

И от тук започнаха проблемите. Хората не бяха чували какво е това “личен бизнес треньор”, не знаеха какво правя. Сложно беше да доказвам, че имам познания в много сфери: комуникации, маркетинг, реклама, предприемачество и иновации, мениджмънт, стратегическо планиране, бизнес развитие, тренинг и консултиране.

А, да, и Психология все пак. Магистър съм по Организационна психология, университетски преподавател и научен изследовател. Работя в лаборатория по Психология в СУ „Св. Кл. Охридски“, като в момента съм в майчинство.

Така започнах да вдъхвам живот на бранда си Juls’ Psychology чрез професионалния блог за бизнес моделиране и общността на единомислещи в официалната Фейсбук страница. Развивам дейността си активно през последните години, докато се радвам на двете ми деца. Появиха се бързо едно след друго като подарък и ми позволиха да преследвам мечтата си да имам собствен бизнес извън академичната ми кариера .

Juls’ Psychology е и начин да си почивам активно от другите ми роли. В този ред на мисли, огромното БЛАГОДАРЯ в живота ми е за моя съпруг Владимир. Разбира потребността ми да живея така и че това ме прави щастлива и ме подкрепя с всичко, което знае и може, у дома и в бизнеса. Зад всяка успяла жена стои един много търпелив и отдаден мъж, който ѝ дава крила и вярва в нея дори повече, отколкото тя в себе си. Мисля, че се гордее с успехите ми повече, отколкото със собствените си.

Какви са вашите клиенти?

Създадох Juls’ Psychology, за да съм разпознаваема. И това сработи добре за моя бизнес модел. Не съм мас-медия и не гоня трафик, затова се фокусирам върху всеки дошъл при мен. Читателите ми бързо събират кураж да се превърнат в клиенти.

Така се работи лесно, защото хората идват когато са готови, мотивирани, а и вече ми имат доверие и нагласа какво да очакват. Успешният човек търси как да бъде още по-успешен, можещ и знаещ, по-бързо и по-ефективно.

Оказа се, че за клиентите най-трудно е да съберат смелост да ми пишат – боят се, че няма да им обърна внимание. А за мен всеки човек е важен и има какво да ми даде. Ще прескоча тази бариера като интегрирам в блога календар, в който да си насрочват директно среща за онлайн разговор с мен. Надявам се това да помогне да скъсят времето на колебания като просто поговорят с мен. Може аз да не съм техният човек – знам какво не знам.

Работя с основатели и собственици на малък и среден бизнес, фрийлансъри. Помагам на консултанти и треньори, презентатори и лектори да стартират и управляват консултантски бизнес. На студенти и преквалифициращи се. На цели семейства, които имат собствен бизнес или развиват свободна практика.

Никога не е късно да започнеш отново. И никога не е твърде рано да положиш начало. Няма “кота нула“ в бизнеса, едни ресурси и знания лесно се трансформират в други. Но е истина, че това не е живот за всеки.

Какво те отличава от останалите?

Ключът е, че съм специалист по човешко поведение и го изучавам във всички аспекти, които могат и дават отражение в бизнеса и личния живот.

Генерирам общо звучене, хармонична визия, която клиентът да комуникира през всичките си канали, с всички инструменти, които съвременният свят предлага. И тази визия е ядрото, същността на всеки бизнес. Без ясна идентичност – и личностна, и бизнес – човек се губи и не може да се развива.

Отговорността, която нося, е моята добавена стойност в бизнеса. Влагам 120% от себе си, мислите и емоциите си. Познавам клиентите си, историите им, проблемите им, семействата им. Вярвам в тях.

Какво се очаква от клиента?

Много внимателно подбирам клиентите си. Дали са готови да скочат, дисциплинирани ли са. Въздействам върху личността, от която зависи успехът на начинанието, защото съм фасилитатор на процеси, бизнес стратег и ментор.

Но много неща човек трябва да си свърши сам, особено във вътрешен план. Клиентите ми са високообразовани, интелигентни хора, експерти в областта си. Така се работи лесно и качествено, а резултатите се екстраполират във всяка сфера от живота им.

Психолог ли е личният бизнес треньор?

В моя случай – да. И по призвание, и по образование. За да бъдеш ефективен личен бизнес треньор, трябва да овладееш до съвършенство изкуството да бъдеш „втори“. Аз нося отговорност да следя процесите и до колко решенията, по които работим, са адекватни. Внасям корекции докато смажем машината и тя сработи. Прожекторите са за тях, моите клиенти. Успехите са си лично техни. Аз просто съм си свършила работата.

По трънливия път на клиента има много страх, тревога, неувереност, умора, бърнаут, депресивни епизоди, ниска самооценка. Отказват се по сто пъти, обикновено в края на втората година. Лекувам душите и умовете им доколкото мога, мотивирам и вдъхновявам. Ето това е различното когато работиш с бизнес психолог.

Имат ли клиентите реалистични представи за работата и ролята на личния бизнес треньор?

Моя е отговорността да поставя ясни и реалистични очаквания, независимо дали и какъв опит са имали преди това с консултиране. Така обезпечавам взаимната удовлетвореност от съвместната дейност и задачите, ролите и отговорностите се разпределят недвусмислено.

Има ли в България интерес към работата на личния бизнес треньор?

Juls’ Psychology се оказва успешен проект и вече не става дума за интерес. Хората, с които работя, осъзнават потребността и ползите от това да имаш доверен партньор.

Какви резултати могат да се очакват?

Зависи каква цел имаме пред себе си. Ако дойдете с конкретен проблем и търсите единично решение, пътят е един. Ако дойдете с глобален проблем, подходът е друг – ще обхванем всички аспекти. Поговорете с мен, разкажете ми от какво имате нужда и с какво мога да ви помогна.

В какви срокове настъпва промяната?

Когато осъзнаете потребността от личен бизнес треньор, най-често сте закъснели и промяната вече е дошла. На вас ви остава да се адаптирате към нея – с действия или бездействие.

Ефективното решение за мен е балансът, някъде по континуума време-пари: за кои неща искате да влагате средства и някой друг да влиза регулярно като експерт за консултиране и интервенция. И кои са онези аспекти, за които искате да се учите сами да се справяте. Ако си отговорите на въпроса, ще знаете кое е най-доброто за вас решение и къде е вашата балансираща точка.

На читателите на „Походът“ пожелавам да искат и да вярват, че могат.
Най-важният ресурс за успеха на всяко начинание – в личен и бизнес план, си ти!

Ваша,
Juls

Leave a Comment