Защо да учим право?

Share this post on:

Знаете ли, че Нелсън Мандела, който е бил дискриминиран заради цвета на кожата си, успява да отвори адвокатска кантора за цветнокожи през 1952г. Въпреки че е преследван и репресиран, той в продължение на 50 години тайно учи право, като успява да завърши едва през 1989г. Кондолиза Райз, бивш държавен секретар на САЩ, споделя, че изпитва огромен респект всеки път, когато заговори за него. Мандела организира срещи на прошката, в които белите насилници публично се извиняват за делата си в присъствието на жертвите.

Друг мой любимец е Ганди, който е индиец, завършил право в ЮАР. Ганди е борец за свобода на Индия, който успява, благодарение на знанията и идеите си за ненасилие, да извоюва независимостта на Индия.

Хора като Ганди и Мандела ме вдъхновяват да се боря срещу расовата и социална дискриминация, защото аз също принадлежа към маргинална група като тях. Тези революционери-герои са един изключителен пример за мен, те ми дадоха сили да уча право и да завърша, да не се предавам лесно и да отстоявам позициите си. Техният пример беше основната причина да запиша право, но тази наука може да ви даде и редица преимущества не само на политическата сцена, но и в обикновения живот. Останете с мен, за да узнаете кои са най-важните причини да учите право.

Топ 10 причини да учим право:

  1. Силна основа за по-нататъшни / комбинирани академични изследвания

Много от курсовете дават възможност на студентите да изучават освен юридически предмети и предмети като история и бизнес икономика. В бъдеще, това отваря много широко поле за реализация, тъй като, благодарение на следването си, курсистите ще придобият мащабен поглед върху обществения живот.

  1. Множество възможности за кариера

Освен да станат адвокати, завършилите право са желани кандидати за различни области като медиите, академичните среди, търговията и промишлеността, социалната работа, политиката, международната търговия и др.

  1. Придобиване на критическо мислене, подобряване на когнитивните способности и развиване на аналитични умения

Знанията и уменията, придобити чрез изучаване на правото, улесняват учениците да анализират двете страни на сложни ситуации или проблеми и да изработят най-доброто решение, основано на силни аргументи, в чиято основа стои критично мислене.

Например, при решаване на наказателни казуси, трябва да се комбинират правни и психологични знания, за да се определи  вида на вината и степента на наказанието на дееца.

  1. Възможности за финансова сигурност

Пред завършилите право се отварят много врати за професионална реализация и оттам за добри финансови постъпления. Всичко е  въпрос на лична инициативност.

  1. Положителни промени чрез закон

Правото дава знание как да се променят обществените дефекти чрез правни норми.

  1. Откриване на административни нарушения и промяна на политики

Простичък пример – имам много познати на село, които не могат да напишат жалба. Допреди няколко години ги режеха от социални помощи и те не знаеха как да си потърсят правата. За тази цел те се обръщаха към мен или други хора, които могат да им помогнат за оформяне на документите . Друг пример – майка ми е с увреждане, но често е  подвеждана от страна на административни органи. Това е налагало многократната ми намеса, за да успея да защитя правата ѝ пред закона. Това означава, че правата на хората с увреждания, макар да са уредени по закон, реално се нуждаят от ефективна защита от страна на правозащитни адвокати или организации. От своя страна, тази намеса може да доведе до положителна социална промяна в полза на хората с увреждания.

  1. Осъзнаване на правата и отговорностите

Освен, че осъзнават собствените си права и отговорности, студентите по право разбират и какви са отговорностите на всички останали субекти на правото.

  1. Развитие на самоувереност

Изучаването на закона е овластяващ опит. Студентите по право често работят в групи и участват активно в дебати или дискусии, като такива среди подхранват доброто самочувствие и увереност във възможностите на индивида.

  1. Анализ на работата на държавната машина

Когато юриста знае методите на движение на един нормативен акт, той лесно може да отстрани нарушенията при издаване или отказ от издаване на административен акт, като например го обжалва.

  1. Връзка между правото и справедливостта

Тук се има предвид справедливостта, която трябва да е въплътена в правните норми, пред които би трябвало всички да са равни.

Може би трябваше да започна от там, че според член 6 , ал  2 от конституцията, всички граждани са равни пред закона. По закон това трябва да е така, но обществената практика показва, че някои хора са по-равни от други. Това е тема на дълъг разговор за усещането за корупция, което би могло да се премахне, ако се прилагат по ефективно правните механизми за борба с корупцията. Освен това, справедливостта трябва да се прилага за правилното разпределяне на обществения ресурс. В този смисъл правото е полезно и изключително приложимо при интеграцията на уязвими групи от обществото и опазване на обществения ред.

Правото е наука, която отваря много врати пред този, който е достатъчно отговорен да го учи и завърши. Ето защо тази наука отваря много възможности а реализация и аз лично горещо ви препоръчвам да кандидатствате.

Leave a Comment