Как да изготвим правилно семейния бюджет?

Share this post on:

Изготвянето на семейния бюджет за много хора е непостижима реалност. Наближавайки края на месеца, когато месечната заплата е на привършване, хората обикновено си налагат строга финансова дисциплина, лишавайки се дори от стоки от първа необходимост, за да изкарат до следващата заплата. Къде всъщност бъркат повечето от нас ?

Най-често и най-просто казано не си правим сметка колко и за какво харчим парите. При правилно планиране на разходите, дори и при по-ниски доходи, няма да стопим напълно паричния резерв.

И така нека първо да кажем, че изготвянето на бюджета може да е и сложна, но сама по себе си е доста проста задача, стига да сме наясно от какво можем да се лишим. Изготвяме бюджета за една година напред на месечна база. Месечните ни финансови приходи са нашие кредити, т.е. те намаляват, когато разходите се увеличават, а разходите са нашите дебити и нарастват винаги за сметка на приходите. Основен счетоводен принцип!

Първо ще започнем да записваме нашите разходи. За целта може да ни послужи една обикновена Excell-таблица или пък да си водим счетоводна книга в най-обикновена тетрадка. В лявата колона записваме дебитите, а в дясната – кредитите. Това е най-неприятния момент от изчисленията, защото показват нагледно какъв размер на доходите трябва да поддържаме, за да можем да посрещнем разходите.

Изброяваме всичко, за което плащаме някакви суми месечно. Разграничаваме различните видове разходи по следния начин:

Режийни разходи

Това са тези, които ни се начисляват всеки месец по сметка като ток, вода, отопление, телефон, наем, поддръжка на сграда и др. Изчисляваме средно аритметично колко правят месечно спрямо предходните периоди. Във всяко домакинство с нормални за държавата ни доходи те заемат едно значително перо от бюджета (между 30 и 50%).

Финансови разходи

Финансовите разходи са изключително неприятни за всяко домакинство. Доста млади семейства са принудени да изтеглят ипотечен кредит за закупуване на ново жилище или да ползват краткосрочни финансирания за покриване на текущите сметки. Банковата институция в България особено, не знам как е в други държави, се ползва с покровителството на закона: имат право да ни снимат личната карта, да променят лихвения процент по кредитите, когато преценят, да изискват информация за наследници на починали кредитополучатели по съдебен ред. Освен това имат право да ни запорират сметките, а дори може да ни изземат ипотекираното жилище, в случай че не сме се издължили навреме. Сами разбирате, че една необмислена сделка с банка за получаване на паричен заем би ни въвлякла в големи неприятности. Все пак да допуснем, че имате кредит за една година на стойност 1500лв. с годишна лихва 8%. Всеки месец ще дължите 135лв. на банката /лихва+главница/. Може да договорите и разсрочване на кредита за по-дълъг период като това би ви осигурило финансиране на бюджета в краткосрочен план. Изплащате кола, нов уред или мебели за дома на лизинг – задължително прибавете месечните лизингови вноски към този тип разходи.

Данъци или данъчни разходи

От тях няма вече как да се измъкнем. Дори най-известният гангстер и бизнесмен от началото на ХХв. Ал Капоне е бил обвинен и осъден от федералните власти не за убийство на десетки хора, а за укриване на данъци. Изчисляваме колко ни е годишния данък за движимо и недвижимо имущество, всякакъв вид доход, който не е бил обложен при получаването му, и го прибавяте към планираните разходи – може в началото, а може и в края на бюджетирания период в зависимост към кое число следва да бъдат платени.

Административни разходи:

  • Поддръжка на автомобил
  • Гориво
  • ГТП
  • Винетка
  • Застраховки
  • Транспорт
  • Такси за детски градини, семестриални
  • Учебници, учебни помагала, ученически пособия
  • Абонаментни карти за спорт
  • Други

Те могат да варират значително в зависимост от членовете на семейството, дали имат автомобил, съответно дали ползват транспорт различен от личния, дали имат деца до 18 години и т.н. Особено внимание трябва да се отдели именно на това перо, ако искаме значително да оптимизираме разходите: плащайки застраховките на вноски ще увеличим текущия разполагаем доход, ако пътуваме в рамките на града задължително си планираме маршрута или по възможност да избягваме придвижване с автомобил (за пестене на гориво). Ако пътуваме често с личния си автомобил извънградско, си купуваме годишна винетка, а не месечна или когато ни се наложи, защото накрая ще ин излезе доста по-евтино.

Стоки от първа необходимост

Е, дойдохме си на думата. Всяко семейство понася бремето на постоянно растящите цени в магазините. Тези разходи заедно с режийните съставляват най-голям процент от общите разходи на домакинството. Към тази група стоки спадат храните, облеклото, продукти за хигиена, лекарства. Както сами разбирате животът ни без тях би бил немислим. Не можем да се лишим от тях, но пък за сметка на това може да купуваме само това, от което наистина се нуждаем, без да се презапасяваме излишно с храни и напитки. Установено е, че голяма част от храната не успяваме да изконсумираме навреме и тя се разваля, поради което се налага да я изхвърлим.

Разходи за забавления

Тук вместваме това, което сме си определили за почивки, екскурзии, питейни заведения, кино, театър. При всички положения имате възможност да намалим разходите, ако това се налага. Вместо една скъпа семейна ваканция на о. Бали, можете чудесно да оползотворите отпуската си в някое планинско селище в страната.

Натрупване на резерв

Всичко това, което ни остане след като извадим планираните разходите от общите приходи на домакинството, го натрупваме под формата на резерв. Винаги трябва да имате някакви спестени пари за черни дни. Спазвайте правилото, че ако се наложи да си търсите нова работа трябва да имате заделени поне три месечни заплати. Резервът всъщност са нашите натрупани спестявания от предходни периоди.

Ако пък след приспадане на разходите получим отрицателен баланс означава, че имаме бюджетен дефицит. Започваме да оглеждаме всички разходи отначало, за да видим къде може да направим оптимизация. Помнете, че един бюджет трябва да се основава на реалистични прогнози. Прекомерното занижаване на разходите спрямо пазарните цени може да ни наруши значително бюджета при неговата реализация. Важно е да се знае, че прекомерното детайлизиране на разходите е напълно излишно, защото бюджетът все пак е само прогноза, а не план за бъдещ период.

 

Leave a Comment