Как да станем добри маркетинг инфлуенсъри?

Share this post on:

Искате да имате много последователи в социалните мрежи и да изградите разпознаваем бранд в интернет пространството, чрез който да влияете на хората? Останете с нас, за да прочетете кои са най-бързите и ефективни начини да станете маркетинг инфлуенсър.

Защо е важно да станете добър инфлуенсър? Маркетинг инфлуенсър не се става за една нощ. Като всяка една друга авторитетна личност и инфлуенсърите могат да въздействат върху аудиторията, защото са доста уважавани в своята област. Истинският инфлуенсър изгражда своя завладяващ образ благодарение на усилена работа, страст, умение да се създават връзки с аудиторията. Тези личностни умения биха се допълнили отлично, ако имате харизматична аура.

По-важното е разбира сe хората в интернет пространството, където ще провеждате маркетинговата кампания, да свикнат да посещават вашия блог, социалния профил, Фейсбук страница и пр.

Теоретично, ако сте маркетингов инфлуенсър вие ще се целите не само във важната за вас аудитория, но най-вече фокусът ви ще е насочен към конкретни ключови фигури, за да канализирате съдържанието, което създават маркетолозите. Дори да имате множество последователи, което би било за вас от изключително предимство, ако ви наеме някоя компания за целите на своя маркетинг, вие трябва да отчитате не само колко последователи имате, а колко са активни и ангажирани с това, което правите. Не забравяйте, че един инфлуенсър е толкова влиятелен, колкото неговата аудитория може да го направи такъв. Нужно е да сте убедителен и последователен в това, което казвате на аудиторията. Степента на ангажираност са добър индикатор за това дали един инфлуенсър си заслужава да следва някакъв подход или не.

Безспорно, маркетингът на компаниите се развива по-добре благодарение на инфлуенсърите. Това означава, че клиентите ще са склонни да купуват повече, да бъдат по-лоялни и да се застъпват за бренда, когато получават утвърдителен сигнал от страна на инфлуенсърите.

Наред с всичко това, ако сте решили да бъдете истински маркетинг инфлуенсър, непременно трябва да следвате тези насоки:

1. Етап на целеполагане

Както във всяка маркетингова стратегия е важно да си поставите основните цели за вашата кампания. Етапът на целеполагането е съществен и за постигането на всяка една си направете подробен план. Необходимо е да се очертаят времевите рамки за постигането на всяка цел. По този начин ще направлявате целия процес и ще можете да наблюдавате, и контролирате провеждането на кампанията. Въпреки, че осъществяването на инициативи и продажби е от водещо значение, вие трябва да обърнете внимание и на други цели като промотиране на бренда, достигането на нови пазари и засилване на вашето присъствие в социалната медия. Каквато и цел да си поставите, тя трябва да отговаря на две условия: да е осъществима и да позволява измеримост на получените резултати.

2. Дайте си творческа свобода

Вгледайте се внимателно във вашата аудитория. Научете какво обичат да четат хората и подбирайте постовете си според техните предпочитания и избягвайте такива, които не предизвикват ангажираност. Въпреки, че като един инфлуенсър вие безспорно работите за нечий бренд, трябва да си дадете свобода да ръководите подходите си спрямо отделни кампании. Всяко едно ненужно наставление от страна на маркетолозите би ограничило творческия потенциал във вашата кампания. Периодично си изготвяйте отчети за напредъка в осъществяването на заложения от вас план.

3. Измислете си история

Разказването на истории е огромна част от успешните маркетингови кампании. За хората ще е по-лесно да разберат вашето послание, ако идеите и мислите ви са представени като класически разказ. Вашият целеви пазар ще ви вярва повече, ако има достоверност и хуманност в разказа. Тези истории биха предизвикали емоции и целят да докоснат струна в душата на аудиторията. Вие може да разкажете своята история като наблегнете но това как продуктът би подобрил живота на обикновения човек. Може да го представите като изповед за удовлетвореност от продукта.

4. Направете своето проучване

Маркетинг инфлуенсърите се наричат още презентатори на брендове. Вие сте лицето на компаниите, които ще ви наемат. Така, че спокойно проучете вашите контрагенти, в случай че предметът на техния бизнес противоречи на вашите принципи и морални норми. Освен това отделете време да установите кои канали биха били най ефективни за презентирането на съответния бренд. Разбира се от контрагента се изисква да хармонизира своите рекламни канали с тези, които вие ползвате. Имайте предвид, че ако по някакъв начин не успеете да сте в синхрон с целите на компанията, която ви наема, вината за това ще падне върху вашия контрагент. Бизнесът търси да ви наеме за целите на своята кампания, така че при евентуален неуспех или частично постигнати резултати, рискът си остава за компанията.

5. Гледайте отвъд хоризонта

Не е важно да отчитате само колко последователи имате. Важното е да поддържате ползотворна връзка с аудиторията. Това изисква значителна доза на ангажираност и от двете страни, така също и някакъв комуникатор за съпорт и беседи. Отчитайте степента на ангажираност на вашата аудитория и по какъв начин тя е ангажирана. И при все това се опитвайте да поддържате високо качество на комуникацията. Естеството на вашето влияние би обусловило една успешна маркетингова кампания.

6. Станете микроинфлуенсър

За да сте успешен инфлуенсър не е необходимо да имате огромна аудитория последователи. Ако искате да имате по-малка, но предоставяща ви по-голямо доверие аудитория, вие вероятно ще пожънете по-добри резултати. Компаниите биха предпочели услугите на по-малко търсените, но с по-добре организирана аудитория микро-инфлуенсъри. Микро-инфлуенсърите са обикновени потребители със значителен брой последователи в социалната медия. Въпреки значително по-малобройните последователи на микро-инфлуенсърите, проучванията доказват, че те достигат до по-високи нива на ангажираност на аудиторията и до по-тясна комуникация с тях. В крайна сметка с такъв тип инфлуенсъри се работи по-лесно.

7. Договорете цената

Пазарете се с компанията, която иска да ви наеме. В никакъв случай не приемайте първоначалната оферта. Винаги обещавайте точно толкова, колкото можете да изпълните. Намерете необходимия баланс между предлаганата цена и ползата, която бихте извлекли презентирайки продукта (нови последователи, ценни контакти с потребители, засилване на ангажираността). Не се оставяйте да бъдете превърнат в обикновен защитник на марката.

8. Правете маркетинг чрез влияние без усилия

В крайна сметка се опитвайте да правите маркетинг чрез влияние без да създавате впечатление за това. Идеята е навлизането в нова аудитория да изглежда органично възможно. Вие наистина няма да искате да създавате впечатление, че всичко е само бизнес или кампанията ви би изглеждала неестествена. Помнете, че хората ви свързват с преживян опит и вие трябва да говорите за бренда в контекста на ваша лична история. Никога не давайте повод личното ви мнение да се възприема като рекламно послание.

9. Наблюдавайте вашата кампания

От критично значение е да извличате положителните ефекти от вашата маркетингова кампания. Използвайте всякакви метрични инструменти за анализ като Google Analytics, където може да проследите ефекта от всички ваши усилия в социалните медии. Но не се разсейвайте само с метрични единици, които нямат значение. Бъдете фокусиран върху ключовите цели, заложени във вашия маркетингов план.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Създаването и изпълнението на маркетинговия план не е лесна задача. Но поставили правилните цели, анализирайки резултатите от приложените действия и покривайки всички основни точки от плана, вие ще можете да разчитате на едно по-опростено изпълнение.

Прочетете още по темата: „Бум на маркетинга с влиятелни личности през 2018“

Leave a Comment