Бум на маркетинга с влиятелни личности през 2018

Share this post on:

Маркетингът чрез влиятелни личности, наричани още инфлуенсъри, е сравнително нова тенденция, която се e разпространила значително през последните две години. Индустрията се придвижва от прилагането на познати маркетингови тактики до формиране на сериозен бюджет за маркетингова политика.

Защо маркетинг с влиятелни личности?

При този вид маркетинг кампанията не е насочена директно към таргет групите, а се идентифицират самите влиятелни личности (те могат да бъдат журналисти, блогъри, изповеди на хора, вече използвали дадения продукт, трети страни и др.), които влияят директно върху купувачите и подпомагат компаниите в изпълнението на техните кампании.

Световните брендове и маркетолозите осъзнават напоследък все по-ясно как маркетинга чрез влиятелни личности подпомага техните продажби и продължават да провеждат допълнителни кампании. В действителност редица социологически проучвания доказват, че 67% от маркетолозите считат, че маркетингът чрез влиятелни личности им помага да достигнат по-добре до повече таргет групи като по този начин се постигат по-осезаеми резултати.

Как да разпознаем инфлуенсърите?

Съществуват десетки класации за най-влиятелни хора в интернет пространството, но като общи линии инфлуенсърите трябва да отговарят на следните критерии:

  • Полезност и надеждност на постовете в блоговете и социалните медии;
  • Достоверност на източника – степента на доверие и авторитет, което се предоставя от аудиторията на основата на натрупаното познание и опит по специфичен проблем. Известен готвач би се ползвал с голямо доверие при препоръчването на ястия, но с ниско доверие в областта на политиката например;
  • Сериозни познания в една или друга област на дигиталния маркетинг;
  • Обхват на аудиторията – способноста им да изпращат послания до голям брой хора. Това може да бъде четаемост на публикация, аудиторията на телевизионен домакин или нечии последователи в социалната мрежа. Обхватът на аудиторията е важен, но недостатъчен. Онези с малък обхват, но ползващи се с голямо доверие и способност да продават се наричат микро-влиятелни личности;
  • Способност да продават – наличието на стил на комуникиране у влиятелната личност, която й дава възможност да схваща и приветства отделна гледна точка. Някои хора притежават изключителната дарба да убеждават други хора в тяхната гледна точка. Те имат способността да обясняват нещата по убедителен начин, имат ясни послания и излагат своето гледище с увереност;
  • Степен на ангажираност с тяхната социална медия или блог;
  • Способността да се създаде и поддържа чувство на обвързаност с тяхната аудитория;
  • Получени награди;
  • Написани книги.

Как компаниите се възползват от маркетинга с влиятелни личности?

Кръстосаните маркетингови канали в социалните кампании стават все по-често срещани и компаниите разширяват своите брендове извън техните пазари, за да привлекат влиятелни личности за сътрудничество с тях. Дали ще бъде моден-блогър, който работи съвместно с верига ресторанти или пък блогър за майки, който ще работи с някоя модна марка, резултатите са ясни и сочат, че влиятелните личности излизат извън рамките на икономичския сектор и достигат до нови аудитории като привличат повече внимание върху бренда.

След като маркетингът чрез влиятелни личности е утвърдил своето място в маркетинговите кампании, се очертава тенденцията пазарът на стойност 2 млрд. долара през 2017г. да достигне до 10 млрд. до 2020г.

Нека хвърлим поглед на промените, които ще предизвика маркетингът чрез влиятелни хора през 2018г:

Преход от спорадичен бюджет до неизменен елемент в маркетинга

Все още по-малко от 5% от бюджета на компаниите отива за маркетинг чрез влиятелни личности, въпреки че общият бюджет за маркетингови кампании е около 41%.

Все повече традиционните рекламни канали като телевизия, печатни и електронин брошури стават по-малко въздействащи, следователно по-малко ефективни начини да се използва традиционната реклама. Това е вярно от гледна точка на това, че рекламните блокове и платените карета стават все по популярни, така че маркетолозите трябва да вложат допълнителни усилия в социалната медийни платформи и кампании с влиятелни хора.

Тъй като бюджетът за маркетинг чрез влиятелни личности става все по-неизменен, маркетолозите трябва да развият своите стратигии по различен начин. Промените ще се появят във формата на успешни мерки, протичащи от анализи до ефективни мащабни кампании и промяна на отношенията между брендове и влиятелните личности.

Мащабните кампании ще станат един от основните начини да не се изостава в бързо променящата се индустрия. И онези, които нямат достъп както до технология, така и до човешка намеса нужни за мащабна кампания, най-вероятно ще изостанат от конкурентната надпревара.

Преминаване от еднократни тактики към установяването на постоянна връзка

Един от най-големите показатели, по които ще забалжим развитие в маркетинга чрез влиятелни личности през следващата година е връзката между бренд и влиятелна личност. Идеята за използването на влиятелна личност за едно събитие, продукт или публикация е похват от миналото. В момента ние забелязваме добавената стойност на постоянна връзка между брендовете и влиятелните личности.

За да се постигне успех чрез този модел, брендовете и маркетолозите трябва да вложат време и усилия, за да се изгради тази цялостна връзка. Не само това спомага за по-добри работни отношения, но също предоставя двустранен диалог между двете страни. Влиятелните личности и техните аудитории могат да информират брендовете за нови тенденции и да предоставят обратна връзка за техите проудкти, доксато брендовете могат да черпят нови идеи от техните (на влиятелните личности) последователи

Социалните платформи ще увеличат своята ангажираност в маркетинговите кампании с влиятелни хора

Въпреки, че влиятелните хора започват с блогове (тук е мястото да си направим автореклама 😊) и те все още са важна част от дневния ред на която и да влиятелна личност, социалните платформи са това, което приближи индустрията до масовата аудитория. За първи път през тази година ние сме свидетели Фейсбук и Инстаграм да предоставят на брендовете и влиятелните личности онлайн инструменти, които да идентифицират и измерват платени съобщения, предоставяйки също възможност за усилване.

Това нововъведение в индустрията ще доведе до повече възможности за влиятелните личности, както и повече и по-добри софтуерни инструменти специално създадени за брендовете. В бъдеще във всеки случай ще наблюдаваме ръст на тази тенденция, която ще доведе до капитализиране на разпространеното и усилено съдържание, както и напредващи технологии за управление на работния обем, които водят до нарастване на бюджета за реклама при маркетинга с влиятелни личности.

Еволюция за достигане на ефективен пазар

Въпреки растежа та индустрията през тази, както и през изминалата година, ние наблюдаваме мнозинството от съвместната работа да се пада на 1% от най-добрите влиятелин личности. По-малките, но също толкова въздействащи микро-влиятелни личности продължават да са пренебрегвани от редица големи брендове. Въпреки тоав ангажираността на микро-влиятелни личности в общството е по-силна от тази на известните влиятелни личности, тъй като техните по-малобройни последователи предизвикват по-близък контакт.

Въвеждането на повече технологии и софтуерни инструменти в индустрията предизвиква промяна към маркетинг с влиятелни личности и става ефективен пазар. Предлагането (стотиците хиляди влиятелин личности публикуващи съдържание всеки ден) ще започне да отговаря на търсенето, което в този сценарий са брендовете, агенциите, маркетолозите и др.

Пазарният ефект ще накара маркетолозите и брендовете да увеличат своите бюджети за маркетинг с влиятелни личности, което би довело до повече кампании и благоприятна система за индустрията през идните години.

Източник: http://www.adweek.com/digital/giordano-contestabile-activate-by-bloglovin-guest-post-influencer-marketing-in-2018/

 

 

Leave a Comment