Какви са тенденциите в аутсорсинг сектора?

Share this post on:

През изтичащата 2016г. много аутсорсинг компании в България бележат значителен ръст в наемането на човешки капитал и разрастване обхвата на бизнес процесите. За 10 години секторът се е увеличил многократно, въпреки лекия спад от 5% през 2009г. заради настъпилата глобална финансова криза. През 2014 г. секторът бележи ръст от 13.7% в сравнение с 2013г. Прогнозата е почти тройно увеличение на заетите в сектора до края на 2020г., което подсказва нестихващия интерес на световните компании и благоприятната среда, която предлага България. Според последните проучвания на анализаторската компания А.Т. Keаrney България се нарежда на 17-то място в класацията за глобални услуги, като първенството се държи от Индия. През 2015г. общият брой на заетите в сектора е 42 хил. души, които произвеждат до 3,4% от БВП на страната. България заема 3-то място в света по атрактивност в сектора за 2015г. Само за година страната се e изкачила с 11 позиции в проучването на Cushman & Wakefield като една от най-привлекателните аутсорсинг дестинации. За в бъдеще секторът ще продължава да се развива със стабилни темпове като основен конкурент на страната ни в аутсорсването на бизнес операции си остава Румъния.

Като цяло характерни тендeнции за развитието на сектора в България си остават:

 • аутсорсинг взаимоотношенията в момента са по-стандартизирани и се влияят не от цени, а от хора и процеси;
 • ценовият натиск ще проправи пътя за индивидуално настройване на договорите с цел по-гъвкаво изпълнение на заложените SLAs (Service Level Agreements – споразумения с държавата за степента на предоставяните услуги) и промяна обхвата им на предоставяне;
 • малки бизнеси, стартъпи и малки офиси или работа от вкъщи ще се радват на по-високо усвояване на аутсорсинг процеси, за да се намали оперативната неефективност и да се понижат разходите;
 • нарастващият жизнен стандарт на страните от Западна и Централна Европа продължава да подтиква компаниите да аутсорсват в страни като България, за да си намалят оперативните разходи;
 • ще се аутсорсват все повече особено важни бизнес процеси, а аутсорсването на по-елементарни услуги ще се стабилизира;
 • страната ни ще упражнява все по-засилена конкуренция заедно с Латинска Америка, Румъния, Сърбия и Украйна на Индия като благоприятна аутсорсинг дестинация;
 • докато бизнесът се насочва към клауд аутсорсване, то и съпорт услугите ще се развиват в тази насока.

Какво прави страната ни толкова привлекателна за развитие на аутсорсинг?

 • евтина работна сила;
 • достъп до квалифицирани кадри (85% от дипломираните хора говорят английски и около половината от тях владеят втори чужд език);
 • нисък корпоративен данък (10%);
 • удобна и добре развита инфраструктура (София предлага отлична локация, най-добра транспортна инфраструктура, международно летище);
 • атрактивни офис площи на ниски цени;
 • благоприятен бизнес климат.

В макроикономически аспект страната ни продължава да бъде привлекателна за чужди инвестиции поради следните фактори:

 • относителна политическа стабилност;
 • ниски проценти на бюджетен дефицит и стабилно фискално равнище;
 • членка на ЕС от 2007г.;
 • фиксиран курс лев – евро;
 • експортно ориентиран пазар.

Какво всъщност представлява секторът отвътре през погледа на обикновения служител?

 • буквално изсмуква най-добрите кадри;
 • възможност за кариерно развитие почти нулево;
 • извършване на елемнтарни процеси без почти никаво умствено напрягане;
 • стратегическото планиране в аутсорсинга е непозната дума, в някои фирми дори се споменава с неохота;
 • в карткосрочен план предлага добър кариерен старт;
 • иновативността и креативността биват буквално потъпквани в интерес да се затвърждават остарели или безмислени практики;
 • работата е подходяща най-вече за студенти и учащи;
 • в дългосрочен план липсва перспектива за развитие на сектора;
 • като цяло аутсорсингът е кух сектор без реална добавена стойност.

Да кажем, че въпреки своите недостатъци аутсорсингът се явява възможност млади хора да започнат веднага работа и да трупат стаж, като възнагражденията са далеч по-добри отколкото на която и да било държавна длъжност.

Ще оцелее ли аутсорсингът в близко бъдеще? Отговорът е да докато има държави, където се предлага евтина работна сила. Международните корпорации ще оцелеят, защото ще имат готов достъп до квалифицираните умения и ще пестят време и усилия, които същевременно могат да бъдат канализирани в далеч по-съществени бизнес начинания.

Comments

Leave a Comment