woman body gestures

7 груби грешки на езика на тялото, които не трябва да допускаме

Казват, че „по делата ще ги познаете“. Това е особено валидно за езика на тялото. Хората са комуникирали чрез жестове и мимики много преди да се появят езиците като форма на общуване. Различни изследвания сочат, че над 70% от комуникацията е на невербално ниво. Точно за това, за да общуваме по-ефективно, както на лично, така […]

Read More →