дебат, диспут, дискусия, свада, караница, фалшиви новини, опит, походът

Как да се приготвите за дебат – навсякъде и по всяко време

Под дебат разбираме продължително обсъждане и разискване на даден въпрос с един или повече събеседници. Той може да бъде планиран – например на работното място, с цел дискутиране на определена тема или непринудено създаден – например, група приятели, които са се събрали на рожден ден и започват да дебатират и излагат становищата си по определена […]

Read More →