егоизъм и алтруизъм

Егоизъм и алтруизъм

Share this post on:

,,Нетърпимостта е егоизъм на мисълта‘‘

Що е то ,,его‘‘?

Его от латински означава „аз“. В психологията и философията егото е прието да обозначава съзнанието на индивида , разбирано като способността му да възприема реалността.

От друга страна, в разговорната лексика егото може да обозначи излишъка от оценка, който някой има за себе си. Като такъв, той е синоним на нескромност, арогантност, самонадеяност или гордост.

„Той има его толкова голямо, че не може да види реалността.“

Терминът ,,Егоцентризъм‘‘ , дефиниция : Егоцентризмът е невъзможността да се прави разлика между себе си и другите. По-конкретно, това е неспособността да се приеме или разбере всяка перспектива.

Що е то – ,,Егоизъм‘‘?

Терминът ,,егоизъм‘‘ предизвиква противоречиви чувства в различните хора. ,,Разни хора – разни идеали‘‘, както е казал големия наш писател Алеко Константинов.

,,Егоизъм‘‘, дефиниция : ,, Егоизмът, или още себичността, е начин на поведение, който се обуславя от мисълта за собствената полза, изгода и защита на собствените интереси, като обикновено се характеризира с определена доза себелюбие.‘‘

В произведението ,,Ралица‘‘, изтъкнатият наш автор, Пенчо Славейков, разкрива нравствените добродетели на българката, възхищава се на искрената любов и се възмущава от егоизма и подлостта на човек, който е готов на всичко само да получи това ,което желае.

Един ,,егоист‘‘ се стреми само към собственото си щастие и изобщо не го свързва с щастието на другите хора. Не се интересува от това , дали неговите стремежи пречат или помагат на другите да постигат целите си. Тоест – АЗ трябва да допренеса за общото щастие, но ще започна първо от СЕБЕ СИ – от собстеното си ,,АЗ‘‘

,,Не ме интересуват другите, бих ги бутнал от скалата, за да постигна каквото искам аз‘‘

,,Не ме интересува какво искаш – ти , а какво искам – аз‘‘

Това какво искам- АЗ е приоритет!

,,Да живееш както ти искаш, не е егоизъм. Егоизъм е тогава, когато задължаваш другите да мислят и живеят така, както ти искаш.‘‘

,,Егоизмът и чувството да обичаш себе си не са идентични – те са противоположни‘‘

Питали ли сте се някога ,,Егоистично ли постъпих?‘‘,,Аз егоист ли съм?‘‘,,Гледам ли само собствените си нужди?‘‘

Изразено с езика на математиката, егоизма се изразява в неравенствеото АЗ > ТЕБ.

А сега що е то ,,алтруизъм‘‘? 

Ако попитам случаен човек, спирайки го на улицата, не съм на 100% сигурна , дали ще знае това понятие ,,Алтруизъм‘‘ , следователно няма да успее да отговори. Алтруизъм – Алтруизмът е антоним на егоизма. Първоначално терминът е бил въведен от Огюст Конт.

Кой е Огюст Конт, какъв е бил?

Роден 1798 година , в град Монпелие, Франция. Френски философ, основоположник на позитивизма  и научната социология. Наричат го баща на позитивизма и кръстник на социологията: френският философ Огюст Конт развива теорията за триетапното развитие на човешката история от мита през метафизиката до науката, използва всевъзможни медии за разпространението на своите идеи, намира последователи по целия свят и завършва живота си не като учен, а като мистик.

Алтруизмът може да бъде породен от чувства на дълг, отговорност и лоялност. Чистият алтруизъм се състои в това да пожертваш нещо за някого, без да очакваш нещо в замяна. Спорно е съществуването на „истинския“ алтруизъм. Алтруист – човек , който ще пожертва нещо с цел задоволяване на нечии чужди нужди. Алтруистът е убеден, че щом човек е социално същество, тогава неговото щастие ще бъде възможно само сред щастието на другиго.

,,Щастието за теб е щастие за мен‘‘

Един алтруист допринася за щастието на другиго, а след това ще е щастлив от този свой принос.

Не е добре да си нито в едната, нито в другата граница.  Най-добре да поддържаш някакво равновесие между двете, хармония. От едната страна на везната – егоизма , а от другата – алтруизма. Бъдете алтруист, уважавайте егоизма на другите!

Нагоре в статията споменах, дали сте се питали ,,Егоист ли съм?‘‘, а питали ли си се някога противоположното? ,,Алтруист ли съм? Бих ли жертвал нещо свое, за да задоволя нечии други нужди?‘‘ И отново ако подходим с езика на математиката, при алтруизма АЗ < ТЕБ.

Кое е по-добро – ,,Да бъда егоист или алтруист?‘‘

Представете си една Везна – от едната страна постави ,,Егоизма‘‘ , а от другата – ,,Алтруизма‘‘. Нито ,,Егоизма‘‘ трябва да е по-лек или по-тежък от ,,Алтруизма‘‘, нито обратното. Без значение за какво иде реч, в живота е важна хармонията.

Ето друг пример : Чувствителен човек – прекалено много плаче и то за абсолютно всичко, дори да кажем на анимацията Цар Лъв, когато Муфаса бива предаден от Скар. Студения човек – държи се ‘’студено‘‘, не показва емоция, нищо не го трогва. А сега поставям на въображаемата си везна –  един прекалено чувствителен и един студен човек. Както в по-горния пример за ,,егоизма‘‘ и ,,алтруизма‘‘ тук също трябва да има едно равновесие на чувствата.

Автор : Христиана Стойчева.

Leave a Comment