Защо е важно да учим история?

Share this post on:

Защо трябва да се учи история? Историята е наука за миналото. Защо трябва да дълбаем в миналото, след като знайни и незнайни лайфкоучове, както и други експерти на тема „как да живеем щастлив живот“ (нямам нищо против лайфкоучовете!) постоянно ни наставляват, че трябва да се фокусираме върху настоящия момент и да не гледаме назад. И все пак, историята е един от предметите, на който най-много се държи, както в училище, така и при кандидатстване в университет. Ето кои са най-важните причини да се изучава история.

Историята се повтаря

Може би най-важната причина да се учи история. Идеята е, че едни и същи грешки от миналото могат да се повтарят многократно. Ролята на историята е да изобличава тези грешки, за да не бъдат те повтаряни отново и отново. Никой не иска да бъде жертва на войни, глад, страдания, робство и други форми на потисничество. Важно е да се чете за тях и човек да може да си взима поука от тях.

Историята те прави добър гражданин

Историята ни помага да развием екзистенциални умения, които са ни необходими за да бъдем добри и съвестни граждани на нашата страна и на целия свят. Само добре информирани хора, които познават културните обичаи и традиции, биха могли да оценяват адекватно междукултурните различия и да се стремят към справедливо развитие на обществото, в което живеят. Всяка една форма на управление, била тя демократична или авторитарна, се крепи върху граждани с активна гражданска и социална позиция.

Историята те прави по-добър ученик или студент

Свързано с предходната причина. Историята е наука за миналото, но е способна да формира настоящето. Ученето на история ни дава яснота откъде сме дошли, как миналото ни е формирало като личности и как може да ни помогне да оформим своето настояще и бъдеще. Историята развива високи нравствени и морални качества в характера на човек. Тази наука помага на учениците да имат балансирано разбиране върху миналото и настоящето, както и да имат ясна и обективна представа кога предците ни са постъпвали правилно и кога не.

Историята има значение

Много лаици и медийни еднодневки са на мнение, че историята е безполезна наука, която се рее в отдалеченото и никому ненужно минало. Това твърдение е абсурдно, имайки предвид факта, че модерната история е сериозно застъпена в самата дисциплина. За да можем да разбираме настоящето е необходимо да имаме поглед върху миналото, по простата причина, че всичко, което се случва има своето измерение или е директно следствие от минал момент. Погледнато от тази перспектива, ученето на история никога не е било и няма как да бъде възприемано като нещо маловажно и излишно.

Изучаването на история е инвестиция в твоето бъдеще

Според статия на уебсайта „Complete University Guide“, шансовете за реализация на студенти по история са относително високи. Болшинството работодатели ценят аналитичното мислене, уменията за работа в екип и комуникационните умения, които студентите по история изграждат по време на следването си. Възможностите за кариерно развитие не са малко, стига да сте сигурни, че това е вашето призвание, като се за почне от отговорник по историческо наследство, уредник в музей или учител и се стигне до куратор на галерии, археолог, участник в исторически и политически комисии и комитети и други. Бакалаврите по история имат възможност да продължат образованието си и са традиционно добре приети и в други области като право, журналистика и дори счетоводство.

Историята е интересна

Може да има различни гледни точки по този въпрос, но истината е, че историята е интересна. За някои историята може да е монотонна, но за други е като да четат драматичен роман, пълен с интриги и обрати. Тези, които обичат и се интригуват от живота, със сигурност ще искат да узнаят как някой е успял да превземе целия свят или как е загинал в името на любовта.

© 2018 Атанас Йонков.


Използвана литература:

https://topyaps.com/top-10-reasons-to-study-history

https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/courses/history/7-reasons-to-study-history/

Leave a Comment